Teorie o ničem a něčem

Úvod do problému

O co se jedná? Jedná se o Teorii o ničem a něčem. Teorie o ničem a něčem je převratná a zásadním způsobem vysvětluje a de-facto zasahuje do úplně každé části vesmíru (a je přitom jedn jestli se jedná o myšlení, vakuum, hvězdy, člověka, mimozemské civilizace nebo cokoliv jiného). Teorie o ničem a něčem vysvětluje, popisuje a je základ naprosto všeho. A pokud tato teorie nevysvětluje něco přímo, vždy se to dá více či méně složitě, zato přísně logicky, odvodit.

roh

Základní pojmy

Nejprve si vysvětlíme základní pojmy. Pozor, s těmito pojmy se budete setkávat v celé teorii a jejích odvozeních. Proto si je pořádně prostudujte a ujistěte se, že je vám vše jasné a všemu rozumíte. Pokud něčemu neporozumíte, pak nemá cenu číst teorii ani cokoliv dalšího. Ovšem, to by jste o mnoho přišli.

roh

Základní zákony

Pro ty, co se chtějí teorií o ničem a něčem zabývat alespoň trochu vážně, je naprosto nezbytné, aby tyto zákony nejen uměli, ale hlavně pochopili. Bez těchto zákonů se nedostanete nikam.

Podle základních zákonů se řídí vše - veškerá odvození, samotné chování ničeho a něčeho, i veškeré vlastnosti všeho. Zákony zároveň definují vztahy mezi ničim a něčim. Každý zákon je zároveň odkaz na naskenovanou originální podobu zákonu, tak jak jej sami autoři napsali (včetně podpisu).

roh

Popis teorie

Takže. Teorie, jak již bylo řečeno, o ničem a něčem se zakládá na čtyřech zákonech týkajících se ničeho a něčeho.

Jak jistě víte, ve vesmíru je téměř vakuum (jasně, nějaký ten atom na metr krychlový tam je). A tak o mezihvězdném prostoru můžeme s klidným srdcem říci, že tam je "nic". Když vyjdeme z tohoto předpokladu, pak všechno ostatní (to znamená hvězdy, planety komety ap.) až na nějaké výjimky je něco (jinak též hmotné nic). Jedna z výjimek je například černá díra. Černou díru naše teorie považuje za nehmotné něco.

Vzhledem k tomu, že ve vesmíru (kromě různých druů záření a hmotných objektů) nic není, pak vesmír prohlásíme za "nic". Již víme, že tělesa ve vesmíru jsou hmotné nic (nebo také něco). Jestliže se dodnes vědci přou a nevědí, co je vlastně světlo zač (jestli je to záření nebo proud částic - fotonů). Pak naše teorie to naprosto dokonale vysvětluje. Světlo tedy odpovídá hmotnému nic.

Naše teorie také vysvětluje proč různá tělesa obíhají kolem jiných (například soustava měsíc - Země). Pomocí různých zde nejmenovaných teorií vyjdeme z předpokladu, že takováto soustava těles je spojena nekonečně pružnou nehmotnou gumou, díky níž měsíc nemůže opustit sousedství se Zemí. Teď zbývá jenom najít onu nehmotnou gumu, která tam ale opravdu je. Jen na ní ještě nikdo nepřišel, protože o ní nikdo doposud nevěděl. Důležité bude najít bod, kde je ona guma ukotvena k Zemi a k měsíci. Jinak hrozí, že o ní kdokoliv zakopne, či se mu stane něco jiného. A pokud by se náhodou ta guma přetrhla, to by byl konec měsíce.

Dále. Pokud se řekne že někdo má "hovno", pak to znamená, že nemá nic. A pokud z tohoto budeme vycházet, pak je "hovno" (tedy výkal a je přitom jedno jestli lidský nebo zvířecí) rovno nic. A pokud tento výsledek zkombinujeme se zákonem číslo 4, který říká, že bůh je síla, která transformuje nic na něco a něco na nic. A jestliže člověk vytváří nic (tedy přeměňuje něco na nic - jídlo na hovno) pak každý člověk (a nejen člověk, ale i každé zvíře které stvoří hovno) musí být zákonitě bůh.

Odvození pohybu - globalizační pohyb

Uvážíme-li , že nic je každému jasné s tím ,že "něco" je "nic" které má hmotnost a souvisí s "hmotným nic" a "hmotné něco" má podobné vlastnosti jako "něco" oproti "nehmotnému nic" a to nám dává toto nějaco spojit vše... Znamená to jediné! Dle fyzikálních zákonů zde chybí pohyb!!!! A ten se snažíme zase prezentovat a blíže specifikovat v této části. Toto ogvození navazuje na základní zákony.

Není to pohyb jaký známe - to ne! Je to takzvaný GLOBALIZAČNÍ POHYB. Ať související s Transformací boha "nic na něco " a naopak či se soustavou těles držících na "nekonečně pružné gumě".

Dnes módní pojem globalizace vyjadřuje (s malým přínosem pro intelektuální jasnost) nepříjemný dojem , že se nám věci vymykají z rukou. Pozor to je omyl. Právě tady navazuje na nic rychlost jakou globalizace dostává díky tomu, že nevíme, jestli se ještě díky globalizační rychlosti a pohybu nacházíme vůbec v prostoru. A to je i příklad toho, že někdo "může zakopnout o GUMU". Lokální lidé (donuceni žít v tom, že nevidí "něco") lidé segregovaní aseparovaní na zemi se s globálním pohybem setkávají prostřednictvím pravidelných televizních přenosů. Bylo dokázáno, že při sledování jakékoliv obrazovky přestáváme mrkat na půl hodiny a v tu chvíli se naše mysl a zrak dostává do vidění "nehmotného nic". Pokud by člověk vytrval v tomto stavu 10 dní, byl by schopen vidět "všechno" a "nic" včetně nelokálních zvuků a globální rychlosti. Popřípadě i "gumy". Nu ale bylo by to dobré? Bylo by vůbec dobré cestovat rychleji v čase než v prostoru? Globalizační rychlost by nám možná pomohla a možná taky ne!

Takže závěrem - shrnuto: díky nové netělesnosti bychom mohli díky globalizační rychlosti brát věci jako "něco" a "nic" HMOTNĚ!!!!!!!!!!!!

roh

Poznámky k práci

Tato teorie a veškerá její odvození vznikly za plného pracovního vytížení zůčastněných vědců na jiných projektech. Takže pokud by někdo zjistil nějaké nesrovnalosti v teoriích nebo odvozeních, pak nám to dejte vědět (sekce "náměty a vzkazy").

Dále, tato teorie je tak živá, že není vyloučeno, že odvození nebude přibývat.

Pokud by někdo, na základě čtyř zmíněných zákonů (a popřípadě i na základě odvození) přišel na něco nového, pak nám to sdělte. Je možné, že dotyčná osoba bude zařazena do týmu vědců.

roh

Autorský tým

Autorský tým, který má na svědomí tuto velice zvláštní teorii čítá výjimečných 5 lidí. Jsou to:

roh