Woodstockův koutek

Teorie o dávné mořské vyspělé civilizaci

autor: Woodstock

Když jsem byl na dovolené ve španělsku, objevil jsem fragmenty dávné mořské vyspělé civilizace. Tato civilizace žila a úspěšně se rozvíjena neznámo kdy. Bohužel, z mnou nalezených fragmentů potvrzujících existenci této kultury nelze určit v kterém období vlastně tato civilizace žila a rozvíjela se.

Popis tvorů

Moje objevy potvrzují, že členové této civilizace vypadali podobně, jako nynější slimáci. Byli však mnohem menší. Žili na mořském dně asi tak od jednoho kilometru hloubky a níže. Dosahovali délky okolo jednoho milimetru, nadprůměrně vzrostlí jedinci měli délku až dva milimetry. Na rozdíl od slimáků ale měli oči na obou stranách těla. Výrůstky na hlavě (ikdyž, o hlavě se mluvit nedá - aspoň ne ve smyslu, jako známe my, lidé) měli přetvořené do chápavých výrůstků. Těchto výrůstků měli několik po celém obvodu těla. Výrůstky dosahovaly různé délky a používali je naprosto ke všemu - jako my používáme ruce. Výrůstky byly nejdelší na obou koncích těla - také byly nejvíce chápavé. Po stranách těla byly výrůstky naopak nejkratší. Silné byly po celém obvodu těla stejně. Ohledně barvy těla se toho moc neví. Jediné co víme je, že barvy měli různé. Nemyslím teď jako rasy u lidí, ale barev bylo mnohem víc a neměly žádnou roli. Bylo totiž naprosto běžné, že se modrému a žlutému jedinci narodilo mládě červené. Jak se rozmnožovali mi ale zůstalo utajeno, na to jsme nepřišli. Pro lepší představivost jsem zhotovil mnohonásobně zvětšený nákres jednoho tvora.

Stručná historie civilizace

Začněme pěkně popořádku. Ještě dávno předtím, než získali rozum a myšlení byli tito tvorové součástí potravního řetězce mnoha jiných mořských tvorů. Jak pomalu začali přemýšlet a získávat inteligenci, najednou si uvědomili, že jejich populace je likvidována. Začali proto s prvními pokusy o svou obranu. Začali se seskupovat do obdoby tlupy nebo smečky (jak to nazvat u nelidské civilizace?). Zajímavé je, že pokud jich bylo víc blízko u sebe, myslelo jim to mnohem líp, než když byl každý sám. Patrně u nich existovala kolektivní mysl. Ovšem ne taková, jakou si ji představujeme díky science fiction. Tito tvorové měli vyvinutou jak kolektivní oblast, tak i svou vlastní mysl, nezávislou na kolektivní a mohli ji kdykoliv propojit s kolektivní myslí, kterou tvořili ostatní jedinci. Spojením s kolektivní myslí získávalo společenství těchto tvorů nové poznatky, protože když nebyli v dosahu kolektivní mysli, tak mohli cestovat a sbírat nové informace. Pak se jenom připojili ke kolektivní mysli a najednou mohl každý mít informace, které získal někdo již předtím. Přirovnal bych to k decentralizované síti počítačů. Ale to jsem odbočil. Díky zde popsané kolektivní mysli se začali rozvíjet. Vyvinuli si primitivní nástroje na obranu před mořskými tvory, jimž sloužili jako potrava. Tyto nástroje však byly velice málo účinné (co taky chtít od tvorů milimetr velkých?). Nicméně, mělo to za následek stálý mírný růst jejich civilizace.

Postupem času objevili velice primitivní náboženství, které časem získalo na úctě, oblibě a bylo vlastně jediné. Myslím, že stručný popis jejich náboženství by nebyl na škodu. Jejich náboženství mělo čtyři bohy - jednu bohyni a trojboha. Funkci kněžích zastávali jedinci mimořádně vyškolení. Ti měli za úkol pozvedávat morálku a být oporou pro ostatní. Jestli byly nějaké další jiné funkce není známo. Všichni jedinci tedy museli uctívat své bohy a dávat jim dary. O jaké dary šlo, jak se uctívali bohové ap. není doposud známo - a spekulovat o tom nechci. Z dalších podkladů co mám k dispozici vyplývá, že nikdo nikoho nenutil k povinnému modlení (nebo spíše ekvivalentu modlení jak ho známe my) nebo darům. Přesto, že to bylo jediné náboženství co kdy stvořili, vyznávali svobodu. (Jestli vám to připadá povědomé, pak musím přiznat, že Kult vznikl na základě tohoto prastarého náboženství. Bohužel v dnešní době by nebylo možné převzít ho úplně celé, proto jsem ho adaptoval na prostředí internetu.) To by myslím k náboženství stačilo.

Po čase samozřejmě stále vylepšovali své obranné mechanismy, zbraně a nástroje potřebné k přežití. Brzy začali stavět i jednoduchá obydlí. Obydlí mělo dvě funkce. Obydlí sloužila nejen na bydlení, ale také jako obrana před mořskými tvory. Vzhledem k jejich kolektivní mysli můžeme říci, že již od začátku stavěli jednoduchá města. Jelikož se jejich populace hodně rozrůstala, začali stavět budovy do výšky. A s tím souvisí i mimořádný rozvoj estetického cítění. Vytvořili mnoho úžasných staveb. Bohužel, za tu dobu nelze rozeznat co je jejich dílem a co je dílem jiných živočichů. Navíc mám podezření, že naprostá většina jejich staveb byla již zničena. Znali umění sochařství, malování... dokonce měli i obdobu hudby. Někdy v těchto dobách vynalezli i písmo. Nezvratný důkaz sice nemáme, ale vychází to z logiky věci stavby, kultura (hudba...) - nějak to museli zaznamenávat. S tím, jak rostla jejich města, zvětšovaly se i vzdálenosti, na které bylo nutno cestovat. Začali tedy vymýšlet různé dopravní prostředky. Měli obdobu našich aut s tím rozdílem, že tyto dopravní prostředky plavaly ve vodě. A neomezovaly se pouze na vody těsně u dna moří. Když zjistili že existuje i suchá země, byl z toho ohromný poprask. Asi jako když lidi zjistili, že je země kulatá. Do té doby byl celý jejich vesmír jen a pouze moře. Začali zkoumat i omezená území na souši. Z pochopitelných důvodů nemohli sami na suchou zem. Museli si vymyslet sondy. Po nějakém čase i vymysleli vozidla, která byla schopná je po souši chvíli dopravovat. Bohužel (a to se už asi nikdy nedozvíme snad kdybychom měli štěstí a našli nějaké jejich texty) neznáme způsob pohonu jejich vozidel. Jestli byl založený na umělé gravitaci, magnetických polštářích, elektrické energii nebo na nějakém nám nepředstavitelném principu.... nevím. Nemám ani nejmenší představu. Dokonce přišli i na to, že Země není jediné místo ve vesmíru. Že existují i mnohá další, jim nedostupná, místa. O jednom místě si ale mysleli, že dostupné bylo (kromě Zemské souše) Měsíc. Expedici na Měsíc vyslali. To jsem vyzkoumal celkem bez problémů. Co jsem ale nezjistil a to jsem zkoumal hodně dlouho jestli byla jejich mise na Měsíc úspěšná. Přistáli tam. To vím naprosto bezpečně. Jen nevím kde a jestli se úspěšně vrátili. Ono taky vyrobit kosmickou loď pro takové tvory jistě není hračka. Vždyť co všechno ta kosmická loď musela splňovat musel v ní být tlak vody jako v hloubce moře kolem jednoho kilometru, musela být absolutně vodotěsná ap. Když uvážíme, že startovala z mořského dna, tak to je tlak okolní vody, pak prudký přechod do tlaku vzduchu a pak vakuum jejich loď musela být ohromně odolná. (Možná by stálo za to, vyslat misi na měsíc a pátrat po stopách této civilizace když víme, že tam přistáli...) Dále víme, že měli plány na let k Marsu. Sice nám zatím není jasné jestli pilotovaný nebo jenom jako sondu, ale pokusit se o to chtěli. Jestli to dokázali, nevíme. To, že měli počítače usuzuji z toho, že postupem času je stále méně jejich písemných záznamů. Ovšem, když uvážíme, jak byli sami tvorové malí, tak se můžeme jen dohadovat o tom, na jakém principu jejich počítače pracovaly.

Sport

Teď přejděme k trošku jinému oboru ke sportu. Tito tvorové byli mimořádní sportovci. Nevím sice, jak sportovali nebo jaká měli sportovní odvětví či jak jejich sporty vypadaly, ale jejich záznamy se zmiňují o mnoha sportovních akcích. Vypadá to, jako by prakticky jednou za dva dny měli významné sportovní klání porovnatelné akorát s našimi olympijskými hrami.

To by bylo asi tak všechno. To málo co jsem zde popsal je zatím všechno co o této civilizaci víme. Máme ale další podklady a není vyloučeno, že se o nich dovíme ještě mnohem více. Já v to doufám, protože (jak je asi každému jasné) mohli bychom se od nich mnohému naučit a je přitom jedno, jestli se jedná o soužití mezi sebou, jestli se jedná o sport, techniku ap. Pokud by někdo chtěl pátrat po této dávné, leč naprosto úžasné a geniální civilizaci dál, doporučoval bych začít na místech bájné Atlantidy. Respektive v místech nacházejících se pod Atlantidou. Tam měli totiž s největší pravděpodobností své kulturní, vědecké i sportovní centrum.


Woodstockův koutek © Woodstock 2002 - 2019