Woodstockův koutek

Ptáčátko

Maličké ptáčátko
vypadlo z hnízda
pryč od tepla křídel svojí mámy
pryč od jídla a bezelstné tmy
jež obklopovala ho ve spánku
Pryč od všednosti každého dne
pryč od všeho co bezstarostné
pro něj stvořeno dřív bylo
Maličké ptáčátko
leželo na zemi
pod hnízdem
s křídly slepenými k ještě růžovému tělíčku
Maličké ptáčátko
zoufale pípalo
Maličké ptáčátko
mámu volalo
Maličké ptáčátko
smutkem raněné
ach maličké ptáčátko
umřelo.


Woodstockův koutek © Woodstock 2002 - 2019