Woodstockův koutek

Podzim

Napjaté ticho v korunách stromů
kouř ohýnků snad u všech domů
V lesku zapadajícího slunce
na nebi červeně krvácí srdce
pod kroky šustí už mrtvé listí
havrani houfně se stahují na polích
a potůček pomaleji dnes v tichu šumí
krajina jako paleta barev praví
Je podzim
Labutě starostlivě koukají po svých dětech
brambory dozrávají letos už naposled
Slunce se bázlivě bojí probudit jediný květ
zelená tráva už ztrácí barvu
snad ještě zeleně pak za čas ve sněhu prosvitne
její touha žít
a ptáci, co odlétají na jih
tiše nám zamávají
Je podzim.


Woodstockův koutek © Woodstock 2002 - 2019