Woodstockův koutek

Element

V raněném srdci
nevítaný element v zakázaném tanci
předvedl co je to zmatek
pár jeho troufalých hrátek
a duše se otřásá jako vítr v tornádu
element už zasadil rajskou zahradu
a hned jako mávnutím proutku
vzklíčil tam plevel
proč jen tu zahradu sázel?
A proč ji zničil?
K čemu se roztančil
aby hned obrovskými tlapami
a korálovými slzami
přivedl zkázu?
A všechno jak z ostrého srázu
valí se dolů jako kamení
odejdi ze srdce a znič to mámení
vem si své trápení
nechci tě v sobě
běž pryč
a klidně drze křič!
Už tě nechci
tak běž
no tak běž!!


Woodstockův koutek © Woodstock 2002 - 2019