Woodstockův koutek

Here comes the night

Jako u jiných překladů si nedělám nárok na správnost a přesnost překladu do češtiny. Není to překlad oficiální a nedělá si na to ani nárok. Tak to prosím berte s rezervou. Pokud by někdo přišel s lepším překladem, rád ho sem umístím. Možností jak mě kontaktovat je požehnaně.

Red Baron Band - Přichází noc

Přichází noc, můj příteli
Bláznivá noc po bláznivém dni
Přichází noc, můj příteli
Slunce plave v červeném lehkém dešti

Přichází noc, můj příteli
Nech nás uložit naši hudbu do tvého mozku
Přichází noc, můj příteli
Ať hvězdy divoce běží po stříbrné cestě

Přichází noc, můj příteli
Tancuj, třes se a svíjej se jako černý had
Přichází noc, můj příteli
Od teď až do úplného konce

Red Baron Band - Here comes the night

Here Comes The Night My Friend
The Crazy Night After Crazy Day
Here Comes The Night My Friend
The Sun Is Swimin In Red Light Rain

Here Comes The Night My Friend
Let Us Put Our Music Into Your Brain
Here Comes The Night My Friend
Let The Stars Run Wild On The Silver Way

Here Comes The Night My Friend
Dance, Shakin´ And Squirm Like A Black Snake
Here Comes The Night My Friend
From This Moment Till The Very End


Woodstockův koutek © Woodstock 2002 - 2019