Woodstockův koutek

We like the moon

Toto je text úžasného songu. Songu, který se nachází na stránkách http://www.rathergood.com Konkrétně tato písnička na stránce http://www.rathergood.com/moon_song. V žádném případě si nedělám nárok na přesnost překladu ani na jeho oficiálnost.

Joel Weitch - Máme rádi měsíc

Máme rádi měsíc!
protože je blízko nás
Máme rádi MĚSÍC!
Ale ne tolik jako lžíci
protože ta je užitečnější na jedení polévky
a vidlička na to moc užitečná není
dokud nedostaneš spoustu zeleniny
a pak možná je lepší sníst to
hůlkama
narozdíl od měsíce
je nahoře na nebi
je tam hodně vysoko
ale ne tak vysoko
jako možná
řiditelný nebo vzducholodě
nebo žárovky
a možná mraky
a mořští ptáci taky myslím možná
ti se dostanou taky docela vysoko
možná netak vysoko jako měsíc
protože měsíc je hodně vysoko
Máme rádi měsíc
Měsíc je každému velice užitečný
Každý má rád měsíc
protože svítí na obloze v noci
a rozkošně
a způsobuje příliv a máme ho rádi
ale ne tolik jako sýr
opravdu máme rádi sýr máme rádi vzducholodě
opravdu je máme rádi
a máme rádi chaluhy a losy
a máme rádi jeleny a máme rádi sviště
a máme rádi načechraná zvířata
opravdu máme rádi měsíc

Joel Weitch - We like the moon

We like the moon!
coz it is close to us
We like the MOOOOON!
but not as much as a spoon
coz that's more use for aeting soup
and a fork isn't very useful for that
unless it has got many vegetables
and than you might be better off with a
chop-stick
unlike the moon
it is up in the sky
it's up there very high
but not as high
as maybe
dirigibles or zeppelins
or lightbulbs
and maybe clouds
and puffins also i think maybe
they go quite high too
maybe not as high as the moon
coz the moon is very high
We like tha moon
tha moon is very useful everyone
everybody like tha moon
because it light up tha sky at night
and it lovely
and it makes the tide go and we like it
but not as much as cheese
we really like cheese we like zeppelins
we really like them
and we like kelp and we like moose
and we like deer and we like marmots
and we like the fluffy animals
we realy like tha moon


Woodstockův koutek © Woodstock 2002 - 2019